USŁUGI EKSPERCKIE

USŁUGI EKSPERCKIE

PROJEKTOWANIE - BADANIA
URUCHOMIENIA – KONWERSJA - MONTAŻ
BADANIA I ROZWÓJ

Badania i rozwój

To dziedziny będące fundamentem naszej marki. Dzięki nieustannemu dążeniu do poszerzania możliwości analitycznych i badawczych stale ulepszamy technologię spalania. Przez lata swojej działalności PellasX pomógł przekonwertować tysiące obiektów grzewczych zamieniając ich źródła ciepła na ekologiczne i wygodne w użytkowaniu. Zoptymalizowaliśmy procesy grzewcze w rozmaitych gałęziach przemysłu, budownictwie mieszkaniowym i technicznym, w procesach produkcyjnych i przetwórczych. Obniżyliśmy rachunki za energię cieplną w setkach przedsiębiorstw produkcyjnych i rolniczych, szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Determinacja w ciągłym dążeniu do osiągania lepszych rezultatów oraz tak zróżnicowana gama odbiorców naszych technologii spowodowała, iż czujemy się dumni z tego co jest naszą misją i w jaki sposób ją realizujemy. W dobie ogólnoświatowej transformacji energetycznej kierujemy swój wzrok w stronę małej energetyki cieplnej dla przemysłu bazującej na naturalnych surowcach odnawialnych jakim jest biomasa. Nie zamykamy się na nowe wyzwania takie jak słoma, zrębka, odpady rolnicze. Chcemy brać aktywny udział w energetycznym zagospodarowaniu biomasy w Europie udowadniając, że potrafimy robić to efektywnie i bez ryzyka dla środowiska.

Od 2020 roku w PellasX funkcjonuje nowoczesne laboratorium testowe, w którym możemy badać palniki na paliwa stałe jak również kompletne kotły wyposażone w ten rodzaj źródła ciepła. Dzięki możliwościom pomiarowym i licznym doświadczeniom potrafimy szybko optymalizować pracę kotłów podnosząc ich sprawność, obniżając poziom emisji gazowych i pyłowych. Potrafimy po krótkich seriach pomiarowych zaproponować rozwiązania techniczne wraz z prototypowym wykonaniem bazującym na naszym parku maszynowym, dzięki którym wprowadzanie zmian i poprawianie osiągnięć urządzenia jest niezwykle szybkie i wydajne.

Nie szczędzimy wiedzy naszym partnerom, gwarantujemy indywidualne podejście do każdego z nich a nasze doświadczenia pomagają rozwijać ich produkty.


Ekologiczne i tanie ciepło to nasza specjalność.

WSPÓŁPRACA

Dzięki współpracy z takimi jednostkami jak Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Ostrawska czy liczne instytuty badawcze i certyfikacyjne w Polsce i zagranicą, zyskaliśmy szereg kompetencji, które wykorzystujemy w ramach wsparcia merytorycznego i technicznego naszych klientów. Owocami tej współpracy są liczne typoszeregi kotłów z palnikami PellasX posiadające certyfikaty 5 klasy EN 303-5:2021 oraz Eco Design.


Udzielamy wsparcia w badaniach energetyczno-emisyjnych w zakresie:
- Pełną weryfikację na zgodność z EN 303-5:2021
- Badania emisyjne
- Badania energetyczne
- Testy bezpieczeństwa
- Nieinwazyjne modyfikacje kotła i jego wyposażenia z przygotowaniem dokumentacji
- Analizy paliw
- Analizy popiołów
- Przygotowujemy kotły pod certyfikację:

Przeprowadzamy testy przygotowawcze a także certyfikujemy kotły pod nadzorem jednostki akredytowanej w naszym centrum badawczym w Pile.

Aby móc uzyskać najwyższe możliwości analityczne zbudowaliśmy specjalną komorę badawczą, dzięki której możemy nie tylko zbierać liczne dane pomiarowe ale w czasie rzeczywistym obserwować palenisko. Dzięki tym zdolnościom potrafimy bardzo precyzyjnie dobierać parametry pracy palnika. Zaawansowany regulator z dopracowywanym stale programem, w którym zaszyliśmy bardzo zawansowane metody regulacji pozwala nam na regulację parametrów palnika niemal w każdych warunkach. Nasi doświadczeni technicy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt pomiarowy są w stanie wykonać konfigurację palnika w obiekcie klienta zapewniając zoptymalizowane zużycie paliwa i pracę w zakresie pokrywającym zapotrzebowanie na ciepło.