MODUŁ B, MODUŁ C

Moduły wykonawcze B i C pozwalające na rozbudowę funkcji sterowania przez regulator S.Control.
Moduły uzupełniają zakres funkcji realizowanych przez regulatory S.Control i S.Control TOUCH, nie mogą pracować jako samodzielne urządzenia. Wykorzystanie modułu i wykonywane przez niego funkcje uzależnione są od regulatora głównego z którym współpracuje i w którym wykonuje się wszystkie ustawienia.

Możliwości rozbudowy przy wykorzystaniu Modułu B:

  • Obsługa dwóch dodatkowych obiegów grzewczych wyposażonych w zawory mieszające;
  • Obsługa bufora;
  • Konfigurowalne wyjście do obsługi cyrkulacji CWU lub kotła rezerwowego lub sygnalizacja alarmów;
  • Możliwość podłączenia dodatkowego termostatu pokojowego;
  • Możliwość podłączenia dodatkowego podajnika (np. z silosu do zasobnika).

Możliwości rozbudowy przy wykorzystaniu Modułu C:

  • Obsługa dwóch dodatkowych obiegów grzewczych wyposażonych w zawory mieszające;
  • Konfigurowalne wyjście do obsługi cyrkulacji CWU lub kotła rezerwowego lub sygnalizacja alarmów;
  • Możliwość podłączenia dodatkowego termostatu pokojowego;
  • Obsługa pompy cyrkulacji CWU.
ZOBACZ RÓWNIEŻ

Skonsultuj się z przedstawicielem Skontaktuj się