Agropellet

Paliwo wytwarzane z odpadów produkcji rolnej i leśnej.

Co to jest agropellet?

Agropellet, Agripellet – podobnie jak pellet, jest rodzajem odnawialnego paliwa stałego w postaci granulatu. Agropellet w odróżnieniu od pelletu wytwarzany jest z odpadów produkcji rolnej i leśnej. Powstaje głownie z ziaren zbóż, łodyg masy zielonej, siana, upraw roślin energetycznych (np. wierzba energetyczna) a także z każdej innej biomasy odpadowej nadającej się do spalenia, np. osadów pościekowych lub złomu drewna.

Czy wiesz że...

Energetyczność agropelletu waha się między 14-18 MJ/kg a ilość popiołu po spaleniu wynosi 1-4%.

Zalety agropelletu

Niska cena paliwa

Agropellet można kupić dwukrotnie taniej niż pellet drzewny. Oczywiście jest to związane z niższymi cenami surowca do jego produkcji i krótszym czasem odnawiania biomasy. Agropellet sprzedawany jest podobnie jak pellet drzewny: w workach 15 kg, 25 kg i jednotonowych opakowaniach Big Bag. Jest więc paliwem łatwym w transporcie i magazynowaniu.

Wygoda

Dedykowana temu rodzajowi paliwa linia palników PellasX to M-line – dzięki ruchomemu palenisku, przy zachowaniu wysokiej sprawności spalania, palniki czyszczą się automatycznie, co w tym przypadku jest szczególnie ważne.

Warto zaznaczyć, że ilość powstałego popiołu jest prawie dwukrotnie niższa niż po spaleniu najlepszego jakościowo węgla a sam popiół jest dobrym nawozem roślinnym.

Dostępność

Produkcja agropelletu w odróżnieniu od pelletów drzewnych nie jest uzależniona od przemysłu drzewnego na danym obszarze. Oznacza to, że agropellet może być łatwiej dostępny nie tylko na terenach o dużym zalesieniu ale również na obszarach rolniczych. Dodatkowo szybkość odnawiania biomasy i ciągłość produkcji rolniczej gwarantuje producentom granulatu stały dostęp surowca do produkcji i niskie koszty jego pozyskania. Agropellet zyskał już popularność w wielu krajach Europy i świata.

Ekologia

Zerowy bilans CO₂

Spalanie biomasy nie wpływa na wzrost emisji CO₂, ponieważ w trakcie spalania do atmosfery emitowana jest taka ilość dwutlenku węgla, jaką rośliny pobrały z powietrza w procesie fotosyntezy.

Szybkoodnawialna biomasa

W porównaniu do spalania nieodnawialnych paliw kopalnych, pellety szczycą się przewagą ekologiczną – pellety drzewne mogą powstać w kilkanaście lat a biomasa np. ze słomy i upraw rolniczych powstaje co roku!

Podwójna utylizacja

Biomasa w procesie ogrzewania może być dwukrotnie wykorzystywana. Po pierwsze, w procesie wytwarzania agropelletu wykorzystywane są odpady z przemysłu rolniczego i leśnego, oraz pozostałości przemysłów przetwórczych. Po drugie, popiół powstały w wyniku spalenia biomasy jest bogatym w mikroelementy dodatkiem organicznym do kompostu.