Stawiamy na innowacyjność

Misją naszego przedsiębiorstwa jest promocja odnawialnych źródeł energii poprzez strategię stałego rozwoju technologii spalania biomasy – ciągłe udoskonalanie już wdrożonych rozwiązań i praca nad kolejnymi, innowacyjnymi urządzeniami. Dlatego przy produkcji naszych palników stosujemy najnowocześniejsze technologie i stale modernizujemy park maszynowy.

Technologie zastosowane w palnikach

InCroX® wysokochromowy stop żaroodporny i żarowytrzymały – materiał nowej generacji

InCroX® to materiał przyszłości dla Palników PellasX, posiada nadzwyczajną odporność na korozję wysokotemperaturową w porównaniu do stali żaroodpornej.

Dostępny w palnikach Revo Mirco 16, Revo Mini 26, oraz M-line 70, 100, 130, 350, 500 kW.

 


System Spalania Nadciśnieniowego

System dostarczania powietrza centralnie do komory spalania w celu podniesienia efektywności spalania i bezpieczeństwa.

Dostępny w palnikach linii Revo, M, Hybrid, X.


 

System Mieszania Paliwa w Komorze Spalania

System wspomagający usuwanie popiołu z paleniska i poprawiający proces spalania.

Dostępny w palnikach linii M, Hybrid, X.


 

Walking Grate System

System ruchomego, wielorzędowego paleniska dla samooczyszczania paleniska z popiołu i spieków.

Dostępny w palnikach linii M.


 

System Łopatek Powietrza

System kierunkowego dostarczania powietrza do komory rotacyjnego paleniska.

Dostępny w palnikach linii Revo.


 

Izolacja Termiczna Palnika od Kotła

Izolacja obniżająca temperaturę podczas pracy palnika.

Dostępny w palnikach linii Revo, M, Hybrid.


 

Kominek zasypowy z zaporą

Zapora z przeciwwagą zamyka otwór wlotowy paliwa, odcinając ogień od zbiornika paliwa.

Dostępny w palnikach linii Revo, X.


 

Spirala Fibonacciego

Indywidualnie zaprojektowane otwory w obudowie, wspomagające dopływ powietrza.

Dostępny w palnikach linii Revo, M, Hybrid.