Modele Revo

Linia REVO

Technologia obrotowej komory spalania
kontrolowana przez napęd hybrydowy.
Pomysł na konstrukcję palników z obrotową komorą spalania sam w sobie nie jest innowacyjny. Istniały wcześniej palniki działające na tej zasadzie, ale były to konstrukcje kłopotliwe w użytkowaniu albo wyjątkowo drogie. Z naszego doświadczenia wynikało jednak, że technologia obrotowego spalania jest najlepszą i najbardziej efektywną formą wytwarzania energii cieplnej z pelletu. Dlatego potraktowaliśmy to jako wyzwanie, gdzie decydujące znaczenie mają detale. Dokładnie przestudiowaliśmy wszystkie problemy i zaproponowaliśmy autorskie rozwiązania. Pierwsze testy przeprowadziliśmy już z początkiem 2011 roku.
obrotowa komora spalania

SYSTEM OBROTOWEJ KOMORY SPALANIA

Rozwiązanie trwałe i łatwe do serwisowania.

Komora spalania zamontowana jest na czterech łożyskach, których umiejscowienie jest tak zaprojektowane, aby wykluczyć negatywny wpływ wysokiej temperatury oraz ułatwić ewentualną wymianę przy zredukowanych kosztach. Rotacja paleniska pozwala na samooczyszczanie z popiołu i minimalizuje konieczność obsługi urządzenia.
System rury kompensującej

SYSTEM RURY KOMPENSUJĄCEJ

Zapobiega zatarciu mechanizmu obrotowego,
zwiększa żywotność palnika.

Metal, z którego wykonana jest komora spalania, ulega rozszerzalności cieplnej, czyli pod wpływem różnicy temperatur zmienia swoje gabaryty. Dzięki Systemowi Rury Kompensującej ta właściwość fizyczna nie jest problemem a procesem który nie powoduje blokad ani zacięć ruchu obrotowego – w trakcie pracy palnika rura osłonowa dostosowuje swoją długość do długości rury paleniskowej. W standardowych palnikach rotacyjnych pod wpływem wysokiej temperatury dochodzi do rozszerzenia wewnętrznej rury paleniskowej, co skutkuje zakleszczeniem mechanizmu obrotowego.
System Łopatek Powietrza

SYSTEM ŁOPATEK POWIETRZA

Kierunkowe, precyzyjne dostarczanie powietrza
do komory paleniska.

Zwiększa efektywność procesu spalania oraz zapobiega utlenianiu elementów metalowych, które w rezultacie zużywają się wolniej. Łopatki pomagają kierować powietrze dokładnie tam, gdzie zachodzi spalanie a blokują jego przepływ w pozostałych miejscach. Dzięki temu osiągamy dotychczas niemożliwą sprawność spalania oraz najwyższą, piątą klasę emisji spalin.
Napęd Hybrydowy

SYSTEM NAPĘDU HYBRYDOWEGO

System zespolonego podajnika i dmuchawy
zmniejszający zużycie energii i paliwa.

Silnik napędzający pracę podajnika wewnętrznego oraz silnik sterujący pracą dmuchawy, dostarczającej powietrze do komory spalania zostały połączone w jedną jednostkę, wyposażoną w czujnik Halla. Pozwala to na precyzyjnie dozowanie paliwa i powietrza.
System Spalania Nadciśnieniowego

SYSTEM SPALANIA NADCIŚNIENIOWEGO

Redukuje możliwość cofnięcia płomienia.

System dostarczania powietrza centralnie do komory spalania w celu podniesienia efektywności spalania i bezpieczeństwa. Powietrze zwiększa wirowanie płomienia a zastosowanie zwężki Venturiego redukuje możliwość cofnięcia płomienia.

InCroX®

InCroX® wysokochromowy stop - MATERIAŁ NOWEJ GENERACJI

InCroX® jest bardziej wytrzymały i żywotny w porównaniu do stali żaroodpornej.

InCroX® materiał przyszłości dla Palników PellasX to staliwo chromowe bazujące na żeliwie i staliwie żarowytrzymałym.

 

Dostępne w modelu REVO MICRO 16 kW i REVO MINI 26 kW.

WAŻNE DETALE

System szybkiego rozpalania pelletu. Połączenie zalet zapalarek metalowych (trwałość) i ceramicznych (szybki czas rozpalania). Efekt – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

System szybkiego montażu/demontażu zapalarki. Pozwala na jej prostą instalację, ułatwia proces wymiany oraz serwisowania palnika. Nie wymaga dodatkowych narzędzi.

Dostępne w modelach Revo Micro 16, Revo Mini 26, Revo Mini 35.

Komora spalania wykonana w technologii odlewu z  wysokochromowego stopu o właściwościach  żaroodpornych i żarowytrzymałych InCroX® . Zastosowanie materiału bazującego na żeliwie znacznie zwiększyło żywotność palnika oraz podniosło odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury.

Dostępne w modelach Revo Micro 16 kW oraz Revo Mini 26 kW.

 

Sprawdź szczegóły

Łatwo demontowalna muszla dmuchawy ze zintegrowanym kanałem nadmuchowym, szczelnie wprowadzonym do komory palnika.

Dostępne w modelach Revo Mini 26, Revo Mini 35.

Bezpieczeństwo

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

X.Plug System

Autorski projekt bezpiecznej wtyczki i gniazda, opracowany i wykonany wyłącznie na potrzeby PellasX.

System dostępny w modelach Revo Micro 16, Revo Mini 26, Revo Mini 35.

Poliuretanowy łącznik podajnika

Wykonany z poliuretanu łącznik z wsypem paliwa w razie cofnięcia płomienia stopi się a paliwo nie dostanie się do palnika – zostanie wyrzucone poza obszar zagrożenia.

Kominek zasypowy z zaporą

Zapora z przeciwwagą zamyka otwór wlotowy paliwa, a w razie pożaru odcina ogień od zbiornika paliwa.

System dostępny w modelach Revo Micro 16, Revo Mini 26, Revo Mini 35.

Czujnik STB

Wyłącza zasilanie podajnika zewnętrznego (odcina dopływ paliwa) w momencie przegrzania kotła.

Spirala Fibonacciego

SPIRALA FIBONACCIEGO

Ważną funkcję w procesie optymalizacji dostarczania powietrza do komory spalania pełnią otwory wentylacyjne, znajdujące się w obudowie tylnej palnika. Zaprojektowaliśmy je według wzoru na spiralę Fibonacciego, co dało nam doskonałe rozwiązanie również pod względem estetycznym.

AFR MAP

AFR MAP

Air/Fuel Ratio Map – system zamapowanych (zaszytych) w program parametrów fabrycznych palnika, które nadzorują jego pracę bez potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian przez instalatora lub użytkownika.

Modele linii

Modele linii REVO

Szukasz odpowiedniego rozwiązania? Porównaj modele

Nagrody

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal Wybór Konsumentów 2016 dla Revo Mini
Złoty Medal POL-ECO-SYSTEM 2015 dla Revo Mini
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2014
Laureat VI i VII edycji programu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii
Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska w XXVII Edycji Konkursu dla linii Revo
NASTĘPNA LINIA

Palniki na pellet linia M

Palnik z ruchomym paleniskiem umożliwiający spalanie pelletu niskiej jakości.

Palniki na pellet linia Hybrid

Połączenie Systemu Napędu Hybrydowego i technologii Mieszania Paliwa w Komorze Spalania.

Palniki na pellet linia X

Wytrzymałe, niezawodne palniki wyposażone w technologię Mieszania Paliwa w Komorze Spalania.