ROOM CONTROL RADIO

Room Control RADIO to bateryjny, bezprzewodowy termostat pokojowy. Łącząc się ze sterownikiem S.Control pozwala na sterowanie parametrami i trybami pracy sterownika, utrzymując zadaną temperaturę pokojową.
Room Control Radio

Specyfikacja

 • Dwukierunkowa transmisja radiowa danych;
 • Sterowanie wszystkimi parametrami i trybami pracy sterownika;
 • Sygnalizacja alarmów, poziomu paliwa, pracy palnika i konieczności jego czyszczenia;
 • Współpraca kilku termostatów ze sobą;
 • Tryb oszczędzania baterii, wskaźnik rozładowania baterii i siły sygnału radiowego;
 • Blokada rodzicielska;
 • Zapewnia  konfigurację menu regulatora z poziomu dowolnego pomieszczenia;
 • Utrzymuje zadaną temperaturę pokojową;
 • Informuje o poziomie paliwa w zasobniku, stanach alarmowych i monitach kotła, pracy palnika i potrzebie jego czyszczenia oraz wartości temperatury zewnętrznej;
 • Włącza i wyłącza kocioł oraz zapewnia stałą synchronizację czasu z regulatorem.
Room Control Radio Touch

ROOM CONTROL RADIO TOUCH

Room Control RADIO TOUCH to bezprzewodowy panel zdalnego sterowania palnika z funkcją termostatu pokojowego z zasilaniem elektrycznym. Jedną z największych jego korzyści jest możliwość komfortowej obsługi funkcji kotła z poziomu pomieszczeń mieszkalnych.

Specyfikacja

 • Pełni funkcję bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania palnikiem;
 • Współpracuje z dwukierunkowym modułem transmisji radiowej ISM;
 • Zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki komunikacji radiowej z regulatorami;
 • Umożliwia odczyt i edycję wszystkich parametrów regulatorów i obiegów grzewczych oraz wentylacyjnych;
 • Steruje pogodowo obiegami mieszaczowymi i automatycznie koryguje krzywą grzewczą w celu dogrzania obiegu;
 • Oferuje jednoczesną aktualizację oprogramowania urządzeń przez kartę microSDHC lub gniazdo microUSB OTG (opcjonalnie) do współpracy z pamięcią zewnętrzną;
 • Sterowanie sterownikiem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

ROOM CONTROL TOUCH

Room Control TOUCH to kablowy termostat pokojowy. Łącząc się ze sterownikiem S.Control pozwala na zdalne sterowanie pracą kotła z poziomu pokoju. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz i nowoczesny design stawiają Room Control Touch na szczycie urządzeń dostępnych na rynku.
Room Control Touch

Specyfikacja

 • Termostat;
 • Prosty i efektywny sposób sterownia temperaturą;
 • Ustawienie harmonogramu temperatur (dziennych i nocnych);
 • Regulacja i podgląd funkcji kotła;
 • Wybór różnych trybów pracy;
 • Przekazywanie informacji o alarmach;
 • Przekazywanie informacji o poziomie paliwa w zasobniku.
 • Dopasowany do posiadanego regulatora (współpracuje ze sterownikami R.Control i S.Control);
 • Duży czytelny wyświetlacz;
 • Komfortowa, prosta i intuicyjna obsługa regulatora poprzez ekran dotykowy;
 • Podświetlany ekran o dużym kontraście;
 • Odczyt poziomu paliwa.
ZOBACZ RÓWNIEŻ

Lambda Control

Moduł B i C

Sterownik S.Control

Skonsultuj się z przedstawicielem Skontaktuj się