FORMULARZ

Drogi użytkowniku!

Za pośrednictwem poniższego formularza możesz skontaktować się z naszym działem serwisu.

Dzięki niemu możesz:

  • zgłosić awarię palnika pelletowego
  • zamówić usługę przeglądu palnika
  • zamówić usługę pierwszego uruchomienia
  • zamówić części, akcesoria lub inne usługi

Aby pomóc nam szybko zająć się twoją sprawą wypełnij formularz prawidłowymi danymi.
Będziemy potrzebowali danych do kontaktu, typ i numer palnika, opis zgłoszenia oraz adres w którym zainstalowano palnik.

Nasz dział serwisu skontaktuje się z Tobą w możliwie najszybszym terminie.
Nie wysyłaj kilku zgłoszeń dotyczących jednej sprawy – takie działanie nie przyspiesza naszej pracy.

Formularz

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe zgłaszającego:

Adres miejsca instalacji kotła:Informacje o palniku:


* Wysyłając zgłoszenie serwisowe wyrażasz zgodę na kontakt ze strony PellasX za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail oraz telefonu.
* Wysyłając zgłoszenie serwisowe wyrażasz również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi serwisowej urządzenia firmy PellasX.