WARUNKI SERWISU

Warunki serwisu

Serwis i wszystkie naprawy gwarancyjne powinna wykonywać firma specjalistyczna, która dokonała montażu i uruchomienia urządzenia lub wskazana przez nią firma serwisowa posiadająca uprawnienia producenta – firmy PellasX Sp. z o.o. Sp.k.

W wypadkach szczególnych, np. rozwiązanie firmy specjalistycznej lub utraty przez nią uprawnień, Producent zapewnia serwis przez inną, wskazaną przez niego firmę serwisową.

W tym celu należy zarejestrować zgłoszenie w Centrum Wsparcia PellasX.

W formularzu należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz opisać problem. Na wskazany adres e-mail prześlemy zwrotnie potwierdzenie utworzenia zgłoszenia i jego numer. Nasz serwisant skontaktuje się najszybciej, jak to będzie możliwe.

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji

1. Palnik musi zostać zamontowany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia producenta.

Instalator zobowiązany jest do dostarczenia kopii protokołów – pierwszego uruchomienia oraz przeglądów (podstawowych i rozszerzonych), drogą pocztową lub elektroniczną. Protokół należy przesłać nie później, niż 10 tygodni od daty jego sporządzenia.

2. Zgodnie z harmonogramem użytkownik zleci firmie specjalistycznej wykonywanie okresowych przeglądów.

Zakres czynności sprawdzających sprawność palnika, wymaganych w trakcie przeglądów zawarty jest w książce gwarancyjnej. O ile umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a firmą specjalistyczną nie mówi inaczej, przeglądy te są odpłatne.

PRZEGLĄDY

Przeglądy

Zakres czynności sprawdzających wymaganych przy podstawowym przeglądzie eksploatacyjnym:
 • kontrola nastaw automatyki
 • kontrola urządzeń zabezpieczających (STB, czujniki temperatury kotła i palnika)
 • kontrola i czyszczenie sensora płomienia
 • kontrola stanu klapki z przeciwwagą (jeżeli występuje)
 • analiza spalin i pomiar ciągu kominowego
 • zapisanie stanu liczników serwisowych
 • czyszczenie dysz nadmuchowych i paleniska palnika
 • sprawdzenie mechanizmu mocowania i stanu paleniska
 • kalibracja sondy lambda (jeżeli występuje)
Dodatkowo przy rozszerzonym przeglądzie eksploatacyjnym:

 

 • test przekaźników
 • kontrola szczelności palnika
 • kontrola stanu połączeń elektrycznych
 • kontrola stanu zapalarki

Producent nie odpowiada za źle wykonaną instalację palnika przez instalatora lub firmę instalacyjną.

Szczegółowe warunki gwarancji opisane są książce gwarancyjnej dołączanej do palników w przy sprzedaży.

Nie czekaj, wyślij zgłoszenie lub zadzwoń i umów wizytę serwisanta PellasX:
☎ + 48 67 349 27 14
📧 serwis@pellasx.eu
Formularze

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe zgłaszającego:

Adres miejsca instalacji kotła:Informacje o palniku:

>


* Wysyłając zgłoszenie serwisowe wyrażasz zgodę na kontakt ze strony PellasX za pośrednictwem podanego w formularzu adresu e-mail oraz telefonu.
* Wysyłając zgłoszenie serwisowe wyrażasz również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi serwisowej urządzenia firmy PellasX.


Numery telefonów

Infolinia serwisowa

telefon: +48 67 349 27 14
e-mail: serwis@pellasx.eu

Infolinia czynna w godzinach:
poniedziałek-piątek 8:00-18:00

Centrala

telefon: +48 67 213 80 40
e-mail: info-pl@pellasx.eu

Biura czynne w godzinach:
poniedziałek-piątek 8:00-16:00