GreenEvo VII edycja programu

12 marca 2019

Zostaliśmy laureatem VII edycji programu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska: GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Program ma na celu promocję rodzimych produktów proekologicznych na rynkach zagranicznych. Oceny merytorycznej oraz wyboru Laureatów VII edycji dokonali eksperci zewnętrzni, którzy zweryfikowali zgłoszone technologie przede wszystkim pod kątem dodatniego wpływu na środowisko oraz potencjału do ich zagranicznego transferu.

Zostaliśmy docenieni za rozwijanie innowacyjnych technologii w produkcji palników na pellet. Uznanie w oczach ekspertów zyskały nasze palniki z linii Revo z obrotową, samooczyszczającą komorą spalania.