Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

25 listopada 2016 r. w warszawskim EXPO XXI, podczas uroczystej gali zakończenia XIX edycji programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play” wręczono nam Certyfikat Jakości Biznesu. Otrzymaliśmy to wyróżnienie drugi rok z rzędu, dzięki naszym staraniom związanym z poprawą wzajemnych relacji z klientami, kontrahentami i pracownikami, oraz promocję kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i dbałością o środowisko naturalne.

Certyfikat Jakości Biznesu przyznawany jest po wnikliwej weryfikacji działalności firmy przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym i potwierdza że:

  • jesteśmy rzetelni wobec naszych klientów,
  • wywiązujemy się terminowo z naszych zobowiązań,
  • uczciwie reklamujemy nasze produkty,
  • nasi pracownicy posiadają warunki sprzyjające efektywnej pracy i rozwojowi zawodowemu,
  • uczestniczymy w przedsięwzięciach charytatywnych oraz wspieramy inicjatywy edukacyjne i kulturalne,
  • jesteśmy przyjaźni dla środowiska naturalnego,
  • dbamy aby nasze produkty były najwyższej jakości i satysfakcjonowały najbardziej wymagających odbiorców.
Fair Play 2016 – galeria zdjęć