Sterownik R.Control

R_Control
Właściwości Sterownika R.Control

 • Wyświetlacz graficzny – wyświetlacz jest duży, a obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna.
 • Dwa rodzaje menu – menu proste oraz menu zaawansowane (serwisowe). Podczas codziennej eksploatacji urządzenia możliwa jest obsługa z poziomu menu prostego.
 • Przycisk Info – regulator został wyposażony w funkcję inteligentnej pomocy. Każdy parametr został opisany, wywołanie opisu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku info.
 • Modułowa budowa regulatora – możliwa jest rozbudowa systemu sterowania – sterownik może dodatkowo obsługiwać 3 pompy (pompa kotła, pompa CWU, pompa mieszacza) oraz 4 obwody grzewcze z siłownikami mieszaczy.
 • Sterowanie wszystkimi dostępnymi obiegami – możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej i pracy z automatyką pogodową w różnych konfiguracjach.
 • Płynna regulacja pracą wentylatora palnika – umożliwia idealne dobranie ilości powietrza do ilości paliwa, co wpływa na ekonomikę parametrów spalania.
 • Zdalna obsługa sterownika – użytkownik ma możliwość regulacji ustawień sterownika z własnej sypialni lub innego pokoju, w którym zamontowany jest termostat ecoSTER 200 z graficznym wyświetlaczem.
 • Kontrola temperatury spalin – pozwala monitorować zanieczyszczenie wymiennika ciepła.
 • Stały odczyt jasności płomienia – kontrola nad pracą palnika.
 • Możliwość podłączenia szerokopasmowej sondy lambda – regulowanie ilości powietrza dostarczanego do procesu spalania, czyli lepsze wykorzystywanie paliwa.
 • Informacje o ilości paliwa w zasobniku – w razie braku paliwa pojawia się informacja graficzna i dźwiękowa.
 • Sygnalizacja dźwiękowa alarmów – wbudowany głośnik sygnalizuje wystąpienie sytuacji alarmowej w kotle, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.
 • Historia alarmów oraz błędów – regulator przechowuje historię ostatnich błędów oraz alarmów wraz z opisem, datą powstania oraz datą potwierdzenia.
 • Zegar wraz z kalendarzem – zegar umożliwia zaprogramowanie w cyklu tygodniowym wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej wody użytkowej.
 • Statystyki – regulator przechowuje w pamięci dane statystyczne pracy systemu, dzięki czemu możliwa jest obserwacja pracy oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Np. obserwacja temperatury kotła oraz mocy palnika, czas pracy podajnika paliwa.
 • Przywrócenie nastaw fabrycznych – funkcja umożliwia przywrócenie nastaw fabrycznych regulatora.
 • Kompatybilny z automatyką kotła olejowego i gazowego – rozpalanie, podtrzymywanie ognia po osiągnięciu zadanej temperatury i podawanie paliwa odbywa się automatycznie.
 • Możliwość podłączenia wentylatora wyciągowego.

R_Control

Zobacz także