Net Control

Net Control

To zaawansowany moduł komunikacyjny, który umożliwia zdalne zarządzanie pracą kotła za pomocą komputera przez Internet.
Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami:

  • regulacja temperatur,
  • pracy pomp i mieszaczy,
  • oraz podgląd stanów pracy regulatora.

Istotną korzyścią z punktu widzenia użytkownika jest również przejrzysta wizualizacja historii pracy kotła w postaci wykresów.

  • możliwość zdalnego sterowania parametrami kotła przez Internet,
  • intuicyjny komputerowy program do obsługi modułu Net Control,
  • rejestracja kluczowych parametrów pracy regulatora.

Zobacz także