Moduł B i C

Modul BC

Moduły wykonawcze pozwalające na rozbudowę sterowania R.Control i S.Control.

Możliwości rozbudowy przy wykorzystaniu Modułu B:

  • obsługa dwóch dodatkowych obiegów grzewczych wyposażonych w zawory mieszające,
  • obsługa bufora,
  • konfigurowalne wyjście do obsługi cyrkulacji CWU lub kotła rezerwowego lub sygnalizacja alarmów,
  • możliwość podłączenia dodatkowego termostatu pokojowego,
  • możliwość podłączenia dodatkowego podajnika (np. z silosu do zasobnika).

Możliwości rozbudowy przy wykorzystaniu Modułu C:

  • obsługa dwóch dodatkowych obiegów grzewczych wyposażonych w zawory mieszające,
  • konfigurowalne wyjście do obsługi cyrkulacji CWU lub kotła rezerwowego lub sygnalizacja alarmów,
  • możliwość podłączenia dodatkowego termostatu pokojowego,
  • obsługa pompy cyrkulacji CWU.

Zobacz także