Prezentacja firmy Pellas X

Film przedstawiający Pellas X, zrealizowny w ramach projektu GreenEvo.