Zalety ogrzewania pelletem

Koszty ogrzewania peletem

Niskie koszty modernizacji kotłowni

Palniki pelletu można zainstalować do prawie każdego kotła na olej, na paliwa stałe i gaz. Oznacza to brak konieczności wymiany posiadanej już jednostki grzewczej i dodatkowych nakładów finansowych. Całość inwestycji ogrzewania pelletem zwraca się maksymalnie w ciągu dwóch lat.

Ceny peletu

Porównanie cen oleju i pelletu

Ceny pelletu nie są uzależnione od wahań kursów surowców naturalnych, ponieważ powstają z ogólnodostępnych odpadów pochodzenia roślinnego. Nie musimy go importować – producentów pelletu lub agropelletu można znaleźć w najbliższej okolicy. Oznacza to brak dodatkowych kosztów transportu wliczonych w cenę paliwa.

Ceny oleju i pelletu drzewnego na przestrzeni lat

Rok 2008 2010 2012 2014
Olej opałowy 3,30 zł/l 2,85 zł/l 4,10 zł/l 3,50 zł/l
Pellet 800 zł/t 750 zł/t 850 zł/t 950 zł/t

Porównanie kosztów ogrzewania

Olej opałowy = 37,2 MJ/l
Pellet drzewny = 18 MJ/kg
Dla domu o powierzchni 160 m2, do którego ogrzania wykorzystujemy w ciągu roku 2400 litrów oleju opałowego, przy zmianie paliwa na pellet, będziemy potrzebować 5040 kg tego surowca.
W 2014 roku koszty ogrzewania olejem wynosiły 8400 zł, a pelletem 4788 zł
Oznacza to roczną oszczędność na kwotę 3612 zł, czyli 43%!

Różnorodność oferty paliw

Ceny pelletów zależą od rodzaju surowca, z którego są wytwarzane. Na początku 2015 roku te najdroższe – certyfikowane, wytworzone z dobrego drewna, wysokoenergetyczne i bez zanieczyszczeń oraz o małej zawartości popiołu – kosztowały około 900-1000 zł/t. Można jednak kupić pellety drzewne już od 600-700 zł/t. Natomiast agropellety o podobnej wartości energetycznej nawet za 400-500 zł/t. W palnikach można spalać również inną biomasę, taką jak owies, czy suche pestki z wiśni. Paliwo to okresowo może występować w bardzo przystępnych cenach. Należy jednak zwrócić uwagę na to, by biomasa była odpowiednio sucha.

Wygoda użytkowania

Samooczyszczenie palnika z popiołu

Praca palnika pelletowego PellasX jest całkowicie zautomatyzowana. Nowoczesne rozwiązania technologiczne (zgłoszone do urzędu patentowego), zapewniają dłuższe utrzymywanie palnika w czystości oraz samooczyszczanie z popiołu.

W palnikach linii X oraz Hybrid zastosowano system mieszania paliwa w komorze spalania, który poprawia proces spalania biomasy i usuwania popiołu. Natomiast w palnikach linii Revo zastosowany jest nowatorski system obrotowej komory spalania, który zapewnia, nawet przy stosowaniu paliw gorszej jakości, stałe samooczyszczanie palnika z popiołów.

Automatyka pracy

Zaawansowane sterowniki w pełni kontrolują ustawienia pracy palnika, a w razie konieczności alarmują o nieprawidłowościach. Kiedy w budynku maleje zapotrzebowanie na ciepło, sterownik zmniejsza ilość paliwa lub wyłącza palnik do czasu ponownego spadku temperatury, wówczas palnik zostaje automatycznie uruchomiony. Co szczególnie ważne, tak dokładne dopasowanie paliwa do potrzeb ma przełożenie ekonomiczne. Pracą palnika można dodatkowo sterować za pośrednictwem termostatu pokojowego, za pomocą telefonu lub serwisu internetowego.

Czystość

Magazynowanie paliwa

Pellet sprzedawany jest w szczelnych, suchych opakowaniach, z których należy go przesypać do zasobników (silosów). Można kupić też pellet wsypywany bezpośrednio z cysterny do silosu. Najczęściej pakowany jest w worki po 15 lub 25 kg lub w tzw. Big Bag o wadze około 1 tony. Przewożenie i składowanie pelletów w workach jest czyste i wygodne. Pellet powinien być przechowywany w zadaszonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w izolacji od podłogi i ścian. Dzięki temu unikniemy zawilgotnienia paliwa. Zasobniki pelletu PellasX dostępne są w pojemnościach 300, 450, 600 i 1200 litrów.

W naszym przykładzie, przy budynku o powierzchni 160 m2, zbiornik 600 l (ok 400 kg) będziemy musieli napełnić jedynie 12 razy w ciągu całego roku.

Spalanie

Proces podawania i spalania pelletu jest w pełni zautomatyzowany. Ponieważ Pellet wytwarzany jest z odpadów drewnianych, wydziela przyjemny zapach w trakcie spalania. Ilość popiołu powstałego po spaleniu pelletu waha się w zależności od jego jakości (0,2%-2%). Rocznie, przy ogrzewaniu budynku 160 m2, powstanie od 10 do 47 kg popiołu. Oznacza to rzadką konieczność czyszczenia kotła, zaś popiół można wykorzystać jako nawóz, gdyż zawiera cenne dla roślin związki mineralne. Przy wyborze pelletu warto zwrócić uwagę, czy jest certyfikowany i czy została określona ilość popiołu. Im więcej popiołu, tym pellet ma mniejszą moc opałową, co poza przełożeniem ekonomicznym, oznacza również więcej pracy przy czyszczeniu kotła.

Ekologia

Wybierając pellet jako sposób na ogrzewanie, dbamy o środowisko naturalne.

Wykorzystanie wtórne odpadów

Pellet powstaje z odpadów, a po jego spaleniu otrzymamy bogaty w związki mineralne popiół, który powtórnie można wykorzystać jako nawóz.

Zerowy bilans CO₂

Spalając pellet, nie zwiększamy ilości CO₂ w atmosferze, ponieważ wydziela się go tylko tyle, ile rośliny pobrały go w trakcie procesu fotosyntezy w czasie swojego wzrostu.

Szybko odnawialne paliwo

W przeciwieństwie do ropy, gazu czy węgla proces odnowienia biomasy trwa bardzo krótko – od roku do kilkunastu lat.