Biomasa

Biomasa to wszystkie pozostałości i odpady pochodzenia organicznego, które ulegają biodegradacji. Biomasa którą można wykorzystać do ogrzewania, to przede wszystkim odpady pochodzenia roślinnego: z przemysłu drzewnego, rolnego i jego przetwórstwa, oraz pozostałości po pielęgnacji terenów leśnych, miejskich lub innych nieużytków zielonych.

Zadbaj o środowisko i swój portfel

Główną zaletą wykorzystania biomasy do celów ogrzewania to przede wszystkim niskie koszty paliwa oraz znikoma szkodliwość dla środowiska. Nie licząc upraw roślin energetycznych, biomasa do spalania powstaje z odpadów, które trzeba zutylizować. Ilość związków chemicznych wytwarzanych przy spalaniu jest bardzo mała, a wielkość wytwarzanego CO2 jest proporcjonalna do ilości dwutlenku węgla który rośliny pobrały z atmosfery w procesie fotosyntezy w trakcie swojego wzrostu.

Pellety to nie wszystko

Najbardziej rozpowszechnionym paliwem powstałym z biomasy to pellet drzewny, oraz agropellet. Nie mniej na rynku można również kupić inne odpady roślinne, które równie dobrze można wykorzystać jako paliwo, tym bardziej że ich wartość opałowa jest porównywalna do peletów. Na podstawie naszych testów spalania biomasy w palnikach Pellas X, możemy polecić również spalanie biomasy takiej jak:

  • Pestki z wiśni, czereśni
  • Pokruszone pestki z oliwek
  • Owies

Wartość danej biomasy jako opału może różnić się od siebie ze względu na jej pochodzenie, jakość, czystość lub wilgotności, ale dobra biomasa będzie paliła się równo i po jej spaleniu zostanie znikoma ilość popiołu. Najważniejszym czynnikiem obok ceny przy wyborze innej biomasy niż pellety jest jej dostępność.

O ile owies jest na terenie Polski jest powszechnie dostępny na terenach rolniczych i można go kupić prosto do rolnika, to pestki z oliwek są importowane z krajów południowych. Natomiast pestki z wiśni i czereśni dostaniemy w przedsiębiorstwach przetwarzających owoce. Warto tu zwrócić uwagę, że Polska jest jednym z największych producentów wiśni na świecie. W 2012 roku polscy sadownicy zebrali 41063 ton czereśni i 175391 ton wiśni co stanowi 14,6% udziału w światowej produkcji.