Działalność na rzecz ochrony środowiska

Ekologia to nie tylko troska o najbliższe środowisko naturalne lub styl życia, ale przede wszystkim jest to ponoszenie odpowiedzialność za przyszłość Ziemi. W naszym przypadku główny nurt proekologiczny wyznacza strategia stałego rozwoju technologii spalania biomasy – ciągłe udoskonalanie wdrożonych technologii i praca nad kolejnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami.

Jednym z przykładów jest zaimplementowanie w linii REVO systemu umożliwiającego spalanie pelletu wytwarzanego z odpadów w produkcji rolnej (tzw. agropelletu), co w jeszcze większym stopniu wspiera wykorzystywanie paliw odnawialnych i recykling.
Palniki Pellas X charakteryzują się niską emisją spalin, szczególnie dwutlenku węgla (5 klasa emisji spalin!) a zastosowane innowacyjne rozwiązania elektryczne znacznie obniżają pobór prądu.

Możliwe jest również podłączenie kilku źródeł zasilania w jedną instalację grzewczą, czyli palnika, kolektorów słonecznych, modułów fotowoltaicznych lub kominka i łączne/naprzemienne z nich korzystanie.

Nasze starania zostały dwukrotnie docenione nadaniem statusu laureata przez kapitułę V i VI edycji GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Jest to projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i wspierania ich rozwoju w tym zakresie.