Dofinansowanie z UE

Informujemy, że PELLASX Sp. z o.o. Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa PELLASX w wyniku wdrożenia Planu rozwoju eksportu” w ramach działania 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%. Całkowita wartość projektu 815 487,00 zł, kwota kosztów kwalifikowanych 677 947,00 zł, kwota dofinansowania 576 254,95 zł.

Celem projektu na poziomie produktu będzie wzrost: 1. liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, dotacje i wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności, 2. inwestycji prywatnych uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), 3. liczby zleconych analiz/opracowań, 4. liczby godzin doradztwa, 5. liczby imprez targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, 6. liczby zorganizowanych misji gospodarczych.

Osiągniecie celów na poziomie rezultatu będzie miało wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne: 1. wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 2. liczby przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie z europejskich funduszy regionalnych