System Mieszania Paliwa w Komorze Spalania

Dwustopniowy proces zasilania paliwem – podajnik zewnętrzny wprowadza pellet do palnika a podajnik wewnętrzny dozuje odpowiednią ilość biomasy do komory spalania. Konstrukcja podajnika wewnętrznego pełni również funkcję mieszania paliwa. Zoptymalizowanie procesu spalania umożliwia spalenie pelletu o dużej zawartości popiołu. Funkcja mieszania paliwa to także wydłużenie czasu bezobsługowej pracy palnika.